Trịnh Thị Lan

Nếu bên tôi làm số lượng ít bên công ty có nhận không?

Số lượng nào bên mình cũng nhận làm bạn ạ. Tuy nhiên, nếu bạn làm số lượng càng ít thì giá thành sẽ cao, nếu làm số lượng nhiều sẽ tiết kiệm chi phí đáng kể đó bạn.

Tin Liên Quan